Avg
08
2011

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki

S 1. julijem 2011 je pričela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010) z namenom spodbujanja kompostiranja odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. Kaj pomeni nova uredba za gospodinjstva?

Zabojnik za organske odpadkeUredba določa, da je kuhinjske gospodinjske odpadke in zeleni vrtni odpad (veje, trava …) prepovedano mešati z drugimi komunalnimi odpadki, če je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava v kompost. Ločeno zbrane biološke odpadke je sedaj potrebno kompostirati. Kompostiramo lahko sami, če tega ne želimo, odpadke prepustimo izvajalcem javnih služb (komunalna podjetja ali podjetja za odvoz odpadkov) v posebnih rjavih zabojnikih, katerega je izvajalec dolžan zagotoviti.

Če se odločimo kompostirati sami (t.i. hišno kompostiranje), to lahko storimo s posodo za pripravo komposta (npr. posoda Organko) ali pa kompostiramo na vrtu. V tem primeru je potrebno o hišnem kompostiranju obvestiti javno službo za odvoz odpadkov, katera nam odvoza bioloških odpadkov NE bo zaračunavala.

Če izvajalec javne službe do 30. junija 2011 ne zagotovi zabojnikov za ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov, potem ne moremo ločevati in tako biološke odpadke odvrženo med mešane odpadke, vse dokler se zabojniki ne zagotovijo. V tem času nas inšpektorji pristojni za varstvo okolja ne bodo kaznovali.

Izvajalec javne službe je tudi dolžan gospodinjstva ustrezno seznaniti o pravilnem ločevanju kuhinjskih odpadkov, o pravilnem kompostiranju in pozitivnimi učinki rabe komposta.

Za lažje ločevanje preberite več na strani o organskih odpadkih. Če se znajdete v zagati in ne veste kam odložiti določen odpadek, nam pišite na info@lep-planet.si.

Viri:

Brez komentarjev »


Napiši komentar

Kako do koša Kako ločujem Kam odlagam?

Lep-planet.si poganja WordPress.      Kontakt: info@lep-planet.si      O nas      Oglaševanje      Skupnost