Opeka in gradbeni material

gradbeni_material_opekaVečino gadbenih odpadkov in ostanke gradbenega materiala danes lahko recikliramo.

Odvržemo jih v lokalnih zbirnih centrih (pri nekaterih samo v času zbiralnih akcij), kjer se nadaljnjo obdelujejo.

Kateri so gradbeni odpadki

Gradbeni odpadki so vsi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. To so: beton, opeka, zemlja, kamenje, keramične ploščice, izolirni material, materiali, ki vsebujejo azbest, gips, les, steklo, plastika, bitumenske mešanice, premogov katran, katranski izdelki, kovine z zlitinami,

V tem trenutku predelamo le polovico vseh gradbenih odpadkov (od 1.081.542 ton v letu 2006 smo predelali 690.162 ton), ostali odpadki pa pristanejo med komunalnimi odpadki.

Zdravju škodljivi gradbeni odpadki

Problem predstavljajo predvsem azbestni odpadni material. Do leta 2003 so azbestno-cementni odpadki spadali med nenevarne odpadke in se tako velika količina tega nevarnega materiala skriva med gradbenimi odpadki.

“Podatki kažejo, da je kar približno četrtina individualnih stavb v Sloveniji še krita z azbestnocementno kritino, glede na regijo pa pri tem izstopa Podravska regija, kjer je po ocenah še 30% individualnih stavb kritih z azbest-cementno kritino. Tudi dolžina še vgrajenih azbestnocementnih vodovodih cevi se glede na posamezna področja v Sloveniji razlikuje, v povprečju pa je vgrajenih še okoli 200 km teh cevi na upravno enoto.” (Vir: kazalci.arso.gov.si)

Viri:

Napisal/a Helena v:
Oznake:

Brez komentarjev »


Napiši komentar

Kako do koša Kako ločujem Kam odlagam?

Lep-planet.si poganja WordPress.      Kontakt: info@lep-planet.si      O nas      Oglaševanje      Skupnost