Elektronika

Grelniki vode, toasterji, sušilci za lase, kamere in mobiteli – to je le nekaj malih električnih naprav, katere, ko odslužijo svoje, vržemo v smetnjak.

Kako recikliramo elektroniko Poglej vse predmete

Kam spada stara ali neuporabna električna naprava

Pri odpadnih električnih napravah se je potrebno zavedati, da le te ne smemo odlagati na ekoloških otokih, sežigalnicah ali komunalnih deponijah. Ker vsebujejo okolju škodljive snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro in razni plini, zahtevajo posebno obravnavo. Še posebej nevarni so poškodovani elektronski aparati (zaradi uhajanja plinov, nevarnih tekočin), zato je v takšnih primerih potrebna še večja pozornost.

Zato je pomembno, da jo odvržemo v zbirnem centru ali pa jo predamo v zbirni center za OEEO, ki ima obrate za predelavo električnih naprav oz. poskrbi za odvoz naprave v tujino, kjer bo ustrezno obravnavana.

Kako poteka reciklaža OEEO

Danes je takšne predmete enostavno reciklirati. Odnesemo jih v lokalni zbirni center, kjer naprave najprej ločijo. Za nadaljnjo obravnavno poskrbijo koncesionarji ali podjetja, ki so pooblaščena za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Fazi zbiranja in prevzema tovrstne opreme sledi razgradnja ter ločevanje sestavnih delov (izločanje ozonu škodljivih snovi in nevarnih delov), drobljenje in priprava za nadaljnjo obdelavo. Nekatere dele elektronskih in električnih naprav reciklirajo oz. predelajo v surovine za ponovno uporabo, spet druge pa  porabijo kot gorivo.

Letno naj bi nastalo približno 40 milijonov ton električnih in elektronskih odpadkov. Zaradi nenehnega in hitrega razvoja tehnologije, se ocenjuje, da bo ta številka rastla trikrat hitreje kot pa proizvodnja ostalih dobrin. Kar je skrb vzbujajoče, saj ne uspemo tako hitro predelati oz. uničiti vseh neuporabnih naprav, kot proizvajamo nove.

Kaj še lahko storimo

Če je naprava še uporabna in nepoškodovana, potem še ni čas, da pristane na deponiji. Staro lahko zamenjamo za novo, uporabno napravo lahko prodamo ali pa tudi  podarimo.

Vrnimo jo trgovcu električne opreme

Trgovec ali proizvajalec je dolžan sprejeti staro elektronsko napravo ob nakupu ali dobavi nove. Pri tem je potrebno poudariti, da naprava ne sme biti poškodovana ali razstavljena. V tem primeru lahko trgovec prevzem zavrne in je lastnik naprave sam dolžan poskrbeti za odvoz. Prav tako mora biti stara naprava v istem razredu kot nova (npr.: oddamo hladilnik, kupimo pralni stroj ali oddamo sušilnik za lase in kupimo likalnik za lase).

Prodajmo

Čeprav je električni aparat star, še ne pomeni, da je tudi neuporaben. Na internetu obstaja kar nekaj spletnih trgovin, kjer lahko staro napravo prodamo. Edina pogoja sta, da naprava deluje in da ni poškodovana.

Spletne strani, kjer lahko prodamo uporabno električno opremo:

Podarimo

Delujoče električne aparate lahko tudi podarimo tistim, ki jih morda potrebujejo. Pokličimo prijatelje in znance ter vprašajmo, če kaj od tega potrebujejo. Aparate lahko podarimo tudi na spletnih daritvenih portalih.

Spletne strani, kjer lahko električno opremo podarimo:

Kupujmo zeleno

Proizvajalci elektronskih naprav se vedno bolj zavedajo pomembnosti varovanja okolja, zato so pričeli s proizvajanjem okolju prijaznih elektronskih naprav. Pred nakupom se pozanimajmo, kateri izdelki so okolju bolj prijazni in z nakupom podprimo proizvajalca.

Kaj dosežemo s tem, ko pravilno oddamo odsluženo električno ali elektronsko opremo?

  1. Zmanjša se količina odpadkov na odlagališčih, ki imajo omejeno kapaciteto.
  2. Zmanjša se poraba energije, na račun reciklaže.
  3. Zmanjša se onesnaževanje okolja.
  4. Zniža se tveganje za zdravje ljudi. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, ki pri mešanju s komunalnimi odpadki na odlagališčih lahko pronicajo v zemljo in podtalnico.
  5. Zagotavlja se nova delovna mesta, ker se oblikuje nova dejavnost – recikliranje.
  6. Poskrbimo za zmernejšo uporabo novih naravnih virov, ki jih nadomestimo z recikliranimi surovinami.

Viri:

Brez komentarjev »


Napiši komentar

Kako do koša Kako ločujem Kam odlagam?

Lep-planet.si poganja WordPress.      Kontakt: info@lep-planet.si      O nas      Oglaševanje      Skupnost