Simboli nevarnih odpadkov

Simbol Okrajšava Nevarnost Opis nevarnosti
eksplozivna kemikalija E Eksplozivne kemikalije Kemikalije, ki lahko eksplodirajo.
oksidativna kemikalija O Oksidativne kemikalije Kemikalije, ki lahko reagirajo v stiku z drugimi snovmi.
zelo vnetljiva snov F+ Zelo vnetljive kemikalije Kemikalije, ki lahko sprožijo vžig.
zelo vnetljiva snov F Vnetljive kemikalije Kemikalije, ki lahko sprožijo vžig.
strupena snov T+ Zelo škodljive kemikalije Kemikalije, ki lahko že v manjših količinah škodujejo zdravju.
strupena snov T Zdravju škodljive kemikalije Kemikalije, ki lahko škodujejo zdravju.
strupena snov Carc Cat 1 Rakotvorne kemikalije

kategorija 1

Kemikalije, ki lahko povzročijo raka pri ljudeh.
strupena snov Carc Cat 2 Rakotvorne kemikalije

kategorija 2

zdravlju škodljiva snov Carc Cat 3 Rakotvorne kemikalije

kategorija 3

strupena snov Muta Cat 1 Mutagene kemikalije
kategorija 1
Mutagene snovi lahko poškodujejo ali degenerirajo DNA pri ljudeh in živalih.
strupena snov Muta Cat 2 Mutagene kemikalije

kategorija 2

zdravlju škodljiva snov Muta Cat 3 Mutagene kemikalije

kategorija 3

strupena snov Repr Cat 1 Kemikalije, ki zmanjšujejo sposobnost reprodukcije

kategorija 1

Kemikalije, ki lahko poslabšajo reprodukcijske sposobnosti.
strupena snov Repr Cat 2 Kemikalije, ki zmanjšujejo sposobnost reprodukcije

kategorija 2

zdravlju škodljiva snov Repr Cat 3 Kemikalije, ki zmanjšujejo sposobnost reprodukcije

kategorija 3

zdravlju škodljiva snov Xn Škodljive kemikalije Kemikalije, ki lahko škodujejo zdravju.
jedka_snov C Jedke kemikalije Kemikalije, ki lahko povzročijo razjede na tkivu.
zdravlju škodljiva snov Xi Dražljive kemikalije Kemikalije, ki pri stiku s kožo ali sluznico povzročijo vnetje, poškodbe in opekline.
okolju nevarna snov N Okolju nevarne kemikalije Kemikalije, ki lahko povzročijo škodo okolju.
Napisal/a Helena v:
Oznake:

Brez komentarjev

Komentarji so omogočeni na podstraneh.


Kako do koša Kako ločujem Kam odlagam?

Lep-planet.si poganja WordPress.      Kontakt: info@lep-planet.si      O nas      Oglaševanje      Skupnost